Jesteś tutaj:ksiazkiprawnicze.com.pl » prawo » Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy
Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy

Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy

  • ISBN: 9788325568702
  • Liczba stron: 428
  • wydawca: C.H.Beck
  • Numer katalogowy: 1909346
  • Dostępność: 4 - 7 dni
  • Cena: 238,90 zł
  • Nasza cena: 215,00 zł

Poleć znajomym:

Cena: 215,00 zł

WAŻNA INSTYTUCJA PRAWA CYWILNEGO Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy to publikacja, która ukazuje regulację prawną rękojmi po zmianach wynikających z ponownej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1999/44/WE z 25.5.1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz.Urz. UE L Nr 171, s. 12). Niewątpliwym atutem książki jest szczegółowe omówienie przez Autora danych zagadnień z uwzględnieniem poglądów doktryny oraz z odwołaniem się do praktyki. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest przedstawiona w tej publikacji jako szczególny przypadek odpowiedzialności wynikającej z naruszenia zobowiązania. Pokazane są jednak konsekwencje przyjęcia szczególnego reżimu rękojmi, który nie tylko dostarcza dodatkowych narzędzi pozwalających na lepszą ochronę interesów kupującego, ale także ma na celu ochronę sprzedawcy, który odpowiadając surowo za wadę przedmiotu sprzedaży, powinien być także chroniony przed nadmierną odpowiedzialnością. Publikacja zawiera omówienie dotyczące m.in. takich zagadnień jak: przyczyny i założenia reformy pojęcie wady uprawnienia z tytułu rękojmi a uprawnienia konkurujące odstąpienie od umowy sprzedaży z powodu wady rzeczy oraz wspólne zasady dla odstąpienia i obniżenia ceny zagadnienia odnoszące się jedynie do odstąpienia od umowy szczególne zagadnienia uprawnienia do obniżenia ceny roszczenia o wymianę rzeczy na wolną od wad i o usunięcie wady odpowiedzialność odszkodowawcza za wady rzeczy terminy dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi granice dyspozytywności przepisów o rękojmi sprzedaż konsumencka – odstępstwa od reżimu ogólnego rękojmi roszczenia zwrotne sprzedawcy odpowiadającego z tytułu rękojmi Publikacja zawiera także opis planowanych zmian wynikających z komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Druk sejmowy Nr 1912), które dotyczą wprowadzenia regulacji, która powoduje, że w przypadku wymiany towaru na wolny od wad z tytułu rękojmi termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi będzie biegł od początku z dniem wydania towaru wolnego od wad. Autor uwzględnia także toczące się prace unijne nad nowymi dyrektywami – o dostarczeniu treści cyfrowych oraz przede wszystkim nad nową dyrektywą o sprzedaży konsumenckiej, która ma zastąpić dyrektywę dotychczas obowiązującą.

Podobne książki
Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 2

Aplikacje prawnicze w pytaniach i odpowiedziach Tom 2

Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową powstałą wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Naturalizm prawniczy Interpretacje

Naturalizm prawniczy Interpretacje

Wszelkie prawa zastrzeżone © Internetowa księgarnia prawnicza ksiazkiprawnicze.com.pl :: Rękojmia. Odpowiedzialność sprzedawcy :: szczegółowe informacje