Jesteś tutaj:ksiazkiprawnicze.com.pl » prawo » Metodyka pracy ... » Zespół 1. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 3/2018
Zespół 1. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 3/2018

Zespół 1. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 3/2018

Charytoniuk Jan, Motowilczuk Izabela

  • ISBN: 9788365947857
  • Liczba stron: 132
  • wydawca: INFOR
  • Numer katalogowy: 1909393
  • Dostępność: 24h
  • Cena: 79,00 zł
  • Nasza cena: 76,95 zł

Poleć znajomym:

Cena: 76,95 zł

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911). To ważny akt prawny dla księgowych. Dlatego w 2018 r. ukaże się seria Poradników, w których zostaną omówione aktualne zasady prowadzenia ewidencji księgowej w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Poradniki będą napisane w formie komentarza do poszczególnych zespołów kont – od zespołu 0 aż po zespół 8. Drugi z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach zespołu 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe”. Z tego Poradnika można dowiedzieć się m.in.: •jakie obowiązują zasady wyceny środków pieniężnych i krótkoterminowych aktywów finansowych na potrzeby ujęcia w księgach rachunkowych oraz sporządzenia sprawozdania finansowego, •na podstawie jakich dowodów księgowych ujmuje się operacje na kontach zespołu 1 (przedstawiono wzory tych dowodów i zasady ich wypełniania), •jak tworzyć zakładowy plan kont dla zespołu 1, •jak prawidłowo ujmować zdarzenia na poszczególnych kontach syntetycznych zespołu 1 (podano wzory typowych księgowań na stronie Wn i Ma, wskazano jednocześnie konta przeciwstawne), •jak prowadzić ewidencję pomocniczą (analityczną i szczegółową) dla poszczególnych kont (podano opis urządzeń księgowych i zasady dokonywania w nich zapisów). Poradnik z założenia ma służyć bieżącą pomocą służbom księgowym jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tworzeniu zakładowych planów kont, ustalaniu prawidłowego przebiegu ewidencji różnych operacji gospodarczych, typowych dla tych jednostek organizacyjnych, a także w zakładaniu i prowadzeniu ewidencji pomocniczej dla kont zespołu 1.

Podobne książki
Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019

Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019

Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania

Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania

Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności w Polsce

Prawne i ekonomiczne aspekty rozwoju elektromobilności w Polsce

Wszelkie prawa zastrzeżone © Internetowa księgarnia prawnicza ksiazkiprawnicze.com.pl :: Zespół 1. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 3/2018 :: szczegółowe informacje