Jesteś tutaj:ksiazkiprawnicze.com.pl » Wyszukiwanie: Motowilczuk Izabela
Wyniki wyszukiwania: Motowilczuk Izabela
Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych

Zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych w jednostkach sektora...

Motowilczuk Izabela

Wiele nieprawidłowości stwierdzanych w jednostkach są konsekwencją niewłaściwie sporządzonych dokumentów księgowych lub brak ich sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym więcej »

Cena: 115,91 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora publicznego. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach sektora publicznego

Motowilczuk Izabela

1. Tworzenie ZFŚS 1.1. Tworzenie ZFŚS w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych 1.2. Tworzenie ZFŚS w innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego 2 więcej »

Cena: 76,95 zł
Prowadzenie ksiąg rachunkowych-komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości-cz.I. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 3/2017

Prowadzenie ksiąg rachunkowych-komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości-cz

Motowilczuk Izabela

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część I Wstęp 1. Zasady ogólne dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych przez jednostki... więcej »

Cena: 61,36 zł
Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości część 2. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2017

Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości...

Motowilczuk Izabela

Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II Wstęp 1. Art. 18 – Zestawienia obrotów i sald 1.1. Zestawienie obrotów... więcej »

Cena: 61,36 zł
Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce część 2. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 7/2017

Odpowiedzialnosć za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce...

Motowilczuk Izabela

Miesięczny przegląd nowości - Nowy KSR „Środki trwałe” - Projekt ustawy o finansowaniu oświaty - Zmiany przepisów ustaw mające na celu ułatwienie dochodzenia wierzytelności... więcej »

Cena: 61,36 zł
Polityka rachunkowości - najczęstsze błędy. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 10/17

Polityka rachunkowości - najczęstsze błędy. Poradnik Rachunkowości...

Motowilczuk Izabela

Miesięczny przegląd nowości ? Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont ? Wygasa obowiązek sporządzania i przekazywania do Ministerstwa Finansów rocznego... więcej »

Cena: 61,36 zł
Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 1. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 11/17

Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 1. Poradnik...

Motowilczuk Izabela

Uchwałą nr 4/2017 z 3 kwietnia 2017 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”. KSR 11 ma po raz pierwszy zastosowanie... więcej »

Cena: 61,36 zł
Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 2. Poradnik Rachunkowości Budżetowej 12/2017

Środki trwałe dokumentowanie ewidencja i inwentaryzacja Część 2. Poradnik...

Motowilczuk Izabela

• Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany dotyczące deklaracji podatkowych oraz obowiązek dokonywania zapłaty w transakcjach handlowych niezwłocznie po doręczeniu faktury –... więcej »

Cena: 61,36 zł
Zespół 1. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 3/2018

Zespół 1. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 3/2018

Charytoniuk Jan Motowilczuk Izabela

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów... więcej »

Cena: 76,95 zł
Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia po zmianach. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 4/2018

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia po zmianach. Poradnik Rachunkowości...

Charytoniuk Jan Motowilczuk Izabela

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów... więcej »

Cena: 76,95 zł
Zespół 3. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 5/2018

Zespół 3. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 5/2018

Charytoniuk Jan Motowilczuk Izabela

Miesięczny przegląd nowości - Mechanizm podzielonej płatności – dostosowanie przepisów - Z orzecznictwa GKO: Przesłanki złagodzenia wymiaru kary lub odstąpienia od jej... więcej »

Cena: 76,95 zł
Zespół 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.Zespół 5 - Koszty według typu działalności i ich. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 6/2018

Zespół 4- Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.Zespół 5 - Koszty...

Charytoniuk Jan Motowilczuk Izabela

Piąty z serii Poradników dotyczy ewidencji na kontach dwóch zespołów: 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” oraz 5 – „Koszty według typów działalności... więcej »

Cena: 76,95 zł
Zespół 7 - Przychody,dochody i koszty po zmianach. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 7/2018

Zespół 7 - Przychody,dochody i koszty po zmianach. Poradnik Rachunkowości...

Charytoniuk Jan Motowilczuk Izabela

Miesięczny przegląd nowości ? Krótsze terminy przedawnienia roszczeń ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej – projekt zmian z 30 maja 2018 r. ? Zmiany w sprawozdawczości budżetowej... więcej »

Cena: 76,95 zł
Zespół 8 - Fundusze,rezerwy i wynik finansowy po zmianach. Poradnik Rachunkowości Budzetowej 8/2018

Zespół 8 - Fundusze,rezerwy i wynik finansowy po zmianach. Poradnik Rachunkowo

Charytoniuk Jan Motowilczuk Izabela

Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany w sprawozdawczości budżetowej z 18 lipca 2018 r. – nowy wzór sprawozdania Rb-28S ? Racjonalizacja zadłużenia i wzmocnienie bezpieczeństwa... więcej »

Cena: 76,95 zł
Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. Przeprowadzanie,rozliczanie i dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych. Przeprowadzanie

Motowilczuk Izabela

W publikacji na licznych przykładach podano wskazówki prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji (obowiązkowych i doraźnych) – od zaplanowania, przez prowadzenie, po rozliczenie... więcej »

Cena: 125,65 zł

Wszelkie prawa zastrzeżone © Internetowa księgarnia prawnicza :: Motowilczuk Izabela :: szczegółowe informacje